Общи условия

Общи условия

I. Определения

Следващите определения ще се прилагат към клаузите и условията, изложени по-долу.
"Ние", "Нас", "Наш" и "АП" означават "Адонай Провайд ООД", служители, агенти и независими подизпълнителни на "Адонай Провайд ООД".
"Вие", "Ви", и "Ваш" означават "потребителите на сайта" и "наши клиенти".
"Общи условия", "Условия за ползване" и "Условията" означават настоящите Общи условия.
"Сайт" означава този интернет сайт.
"Цифрови материали" означава всичко включително, но не и само икони, лога, графики, изображения, видео клипове, аудио записи, чертежи, текст, информация, имейл.

II. Общи Правила

Чрез използването на сайта Вие се съгласявате да бъдете правно обвързани от настоящите Условия, които влизат в сила веднага след първата употреба на сайта. Условията се прилагат към всички потребители на сайта. Всички потребители, включително и тези, които предоставят Цифрови материали, се обвързват с настоящите Условия. Ако не сте съгласни да бъдете правно обвързани от Условията, моля не влизайте и/или не използвайте Сайта.

III. Интелектуална собственост

Цифровите материали, публикувани или достъпни от Сайта, идентифициращи АП, трети страни и техните продукти и услуги, може да са обект на авторски и сродни права, права върху дизайн и търговски марки. Това включва, без ограничение, организацията и оформлението на Сайта и използвания за тази цел софтуер. Правата на интелектуалната собственост върху всички Цифрови материали на интелектуална собственост, разположени на Сайта, са обект на закрила съгласно Закона на авторското право и сродните му права и/или други закони и принадлежат или са били предоставени за Наше ползване и не могат да бъдат използвани от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство. Ние нямаме задължението и обективната възможност да контролираме начина, по който Вие използвате предоставените услуги и Цифрови материали, като не носим отговорност за съдъжранието от Вас, включително за правата на интелектуална собственост върху това съдържание, както и Вашата дейност във връзка с използването на сайта.

IV. Използване на сайта

Вие се съгласявате да не използвате, копирате, възпроизведете, разпространявате, публикувате, излъчвате, изтегляте, съхранявате, на какъвто и да е носител, както да адаптирате и променяте, да не предоставяте публично или по какъвто и да е друг начин съдържание от този сайт или на части от него, освен за Ваше лично, нетърговско ползване. Всяко друго използване на Сайта изисква предварителна писмена заявка и писмено разрешение от АП използването на определено съдържание. Вие се съгласявате да използвате сайта само със законни цели и по начин, който не нарушава правата на други лица и не ограничава или не пречи на други лица да го използват. Забраненото поведение включва причиняване на неудобства на което и да е лице чрез изпращане на неприлично или обидно съдържание или прекъсване на нормалния диалог в рамките на сайта. Вие потвръждавате, че разбирате и сте способен да приемете настоящите Условия.

V. Събиране и защита наданни

Вие се съгласявате с нашите информационни практики, включително със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация, данни и Цифрови материали и с предоставянето им на за съхранение на сървъри в България и в други държави, където имаме или използваме филиали, доставчици на услуги или партньори, независимо от това от коя точна на света използвате нашия Сайт. Вие се съгласявате, че законите и другите правни закони и актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, могат да бъдат различни от тези ан държавата, в която се намирате. АП полага дължимата грижа и отговаря за защита на Ваша информация, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. АП събира и използва информацията за Вас единствено за целите за функциониране на фирмата. АП се задължава да не разкрива никаква Ваша лична информация и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато, информацията е изискана от държавни органи и/или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират информация при спазване на законово установените процедури.

VI. Политика за използване на бисквити

"Бисквита" е информация, която се съхранява във Вашето устройство от Вашия уеб браузър. Наред с други онлайн услуги, Сайта използва Бисквити (включително във връзка с услугите, предоставяни от Google Анализ), за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Сайта ни, както и колко хора са го посетили. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или да блокира Бисквити.

VII. Допълнителни условия

АП си запазва правото да променя или допълва настоящите Условия едностранно, без да уведомява Ви за това. В случай на недействителност на някоя/и от клазуата/ите от Условията, това няма да привлече недействителност на Условията, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. По всички неуредени от Условията въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.